Skattereduktionsrapport

produtbild-skattereduktion

Skattereduktionsrapporten är ett verktyg för Organisationer som är godkända för skattereduktion hos Skatteverket.

Med hjälp av rapporten får ni fram vilka givare som har uppfyllt kraven för skattereduktion under perioden. Med ett knapptryck kan ni sedan automatiskt genera den fil skatteverket efterfrågar för att gåvorna ska bli förifyllda på givarens deklaration. Med hjälp av rapporten är det även möjligt att generera fil som innehåller den information ni behöver för att skicka ut kontrolluppgifter till berörda givare.

Skattereduktionsrapporten gör det möjligt att:

  • Skapa översikt av gåvor godkända för skattereduktion.
  • Autogenerera fil för underlag till Skatteverket.
  • Autogenerera fil för underlag till kontrolluppgifter.

Produktbeskrivning